Kontakt
00420 777250702
Zetek.m@seznam.cz
Životopis
1983SOU Praha 9 Podkovářská 9, obor 08-23-2
truhlář se zaměřením pro umělecké řemeslné práce, výuční list
1985SOU Praha 3- U vinohradského hřbitova 3, obor 85-01-4
Uměleckořemeslné práce - umělecký truhlář, maturitní vysvědčení
1983 - 1990 Výtvarná řemesla-družstvo umělecké výroby,provozovna Praha 6
Zaměstnání se zařazením umělecký truhlář
1990 30.5. Udělena registrace pro podnikání občanů
Obvodní národní výbor Praha 6 Čj. 2862/2887/00S/90
1990 14.6.Přiděleno Českým statistickým úřadem IČO 10 16 30 77
1992 30.10.Vystavena Koncesní listina - obchod se starožitnostmi
Čj.ŽO/012639/92/Mik (pro účel nákupu materiálu odpovídajícího věkem pro potřebu restaurování)
1996 02.08.Vystaven Živnostenský list - Obchod se starožitnostmi včetně jejich změn Čj.ŽO/0011138/92/Fia/92
(náhrada koncesní listiny a novelizující registraci z r.1990 na základě změn živnostenského zákona)
1999Kolaudace vlastní provozovny - Atelier Svárov 4
2001 16.02.Vystaven Živnostenský list - Obchod se starožitnostmi
Čj.OŽV/0009339/92/hub/004 (nové vystavení ŽL z důvodu změny provozovny)
2002 15.02.Vystaven Živnostenský list - Restaurování děl z oboru výtvarných umění
(nové vystavení ŽL na základě novelizace živnostenského zákona, anulující vše předchozí)
2004Odborné 3 leté studium v oboru restaurování, organizované živnostenským společenstvem Rudolfinea
ve spolupráci s orgánem pro certifikaci UNO PRaha s.r.o. zakončené kvalifikací:
2007Mistr v oboru umělecká řemesla
Certifikát č.R1/0-2279/07 s platností pro všechny státy Evropské unie
2008Udělena Licence ministerstva kultury České republiky č. 1989/2008
v rozsahu restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva
- mobiliáře včetně intarzie, bez dřevořezby.
Valid XHTML 1.0 Transitional
© Zetek